日本語学校・東和国際学園

Khóa học đào giáo viên

Khóa học đào tạo giáo viên dạy tiếng Nhật

Những học viên yêu thích công việc dạy học tiếng Nhật nhưng chưa có điều kiện thử sức mình, hãy thử đến học viện quốc tê TOWA học về phương pháp thực hành hiệu quả trong giờ học thực tế.
Các học viên đã được học chuyên nghành chính hoặc chuyên ngành phụ về việc dạy học tiếng Nhật, các học viên đã thi đỗ các kỳ thi năng lực dạy học tiếng Nhật, mà chưa được làm việc thực tế, mong muốn sau này sẽ được hoạt động trong lĩnh vực dạy học tiếng Nhật cùng mong muốn như tôi, học viện quốc tê TOWA, hiệu trưởng học viện chúng tôi đứng trên nền tảng khóa học bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ tỉ mỉ sử dụng trong giờ học, từ phương pháp giảng dạy giờ học theo nhóm đến giờ học cá nhân, học viên sẽ được học những kiến thức cần thiết, năng lực thực tiễn cần có trong môi trường làm việc thực tế.

Ngoài lượng giờ học 420 giờ thông thường của khóa học bồi dưỡng giáo viên tiếng Nhật, chúng tôi không thu thêm các khoản phí cao nào thêm.
Sau khi kết thúc khóa học, được sự đồng ý của hai bên, học viên cũng có cơ hội

  • Hướng dẫn bằng video

    Tải tài liệu